Written by: Maciej Kopeć

Naruszenie dóbr osobistych. Odpowiedzialność cywilna i karna

Reakcja prawna, którą przepisy przewidują na potencjalne i faktyczne naruszenie dóbr osobistych jest zakorzeniona zarówno w ustawie Kodeks Cywilny, jak i w ustawie...
gravatar
 · 
24 maja 2024
 · 
9 min read

Nowe opłaty za doręczenie i uzasadnienie rozstrzygnięcia.

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmianie uległo m. in. brzmienie art. 25b Ustawy o kosztach..
gravatar
 · 
5 stycznia 2024
 · 
3 min read

ETPC. Orzeczenie w sprawie aborcji w Polsce.

TK stwierdził, że dopuszczalność przerwania ciąży na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 jest niezgodne z Konstytucją RP. Z tym nie zgodził się ETPC wskazując, że...
gravatar
 · 
15 grudnia 2023
 · 
2 min read

Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

Zmiana miejsca głosowania. Jeżeli chcesz oddać głos w innym obwodzie głosowania, sprawdź, jak możesz to zrobić i co będzie potrzebne.
gravatar
 · 
28 września 2023
 · 
4 min read

Dozór elektroniczny. Cel, warunki, realizacja.

Dozór elektroniczny może być stosowany przy karach ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności, natomiast ten drugi przypadek obwarowany został szczególn...
gravatar
 · 
24 sierpnia 2023
 · 
4 min read

Korespondencja z osadzonym. Nadzór, cenzura, zatrzymanie.

Kwestię kontaktu między obrońcą a osadzonym odbywającym karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym znajdują swoje uregulowanie w Kodeksie Karnym W...
gravatar
 · 
3 sierpnia 2023
 · 
4 min read

Zasiedzenie nieruchomości. Przesłanki. – art. 172 kc

Zasiedzenie jest sposobem nabycia rzeczy przez długotrwały upływ czasu przez osobę niebędącą właścicielem. Szczególną konsekwencją...
gravatar
 · 
27 czerwca 2023
 · 
6 min read

Zniesienie współwłasności. Sposoby, forma, postępowanie.

Zniesienie współwłasności następujące w oparciu o art. 210 § 1 zd. 1 KC nie jest roszczeniem lecz prawem żądania wydania konstytutywnego orzeczenia przez Sąd...
gravatar
 · 
30 maja 2023
 · 
12 min read

Zwołanie zgromadzenia wspólników w sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest standardowym trybem obradowania, które ma na celu podejmowanie właściwych uchwał. Wyróżniamy...
gravatar
 · 
16 maja 2023
 · 
9 min read

Zadatek a zaliczka. Różnice i konsekwencje.

W obrocie konsumenckim oraz profesjonalnym powszechnie funkcjonują zalicza i zadatek. Różnica między nimi jest znacząca, w szczególności...
gravatar
 · 
18 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2024

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice