Written by: Marek Szwajca

Rozwód. Orzeczenie o winie.

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obligują Sąd do zawarcia w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia, że małżonek lub małżonkowie nie ponoszą winy w rozkładzie pożycia, winę ponosi jeden lub oboje małżonków albo stwierdzenia, iż rozwiązanie małżeństwa następuje bez orzekania o winie. Formułując treść wyroku Sąd może zatem wskazać, że rozwiązuje małżeństwo z winy strony powodowej, z winy strony pozwanej, czy też z winy obu stron, jak również ustalić, że strona lub strony winy …
gravatar
 · 
9 maja 2023
 · 
6 min read

Kim jest Konsument. Definicja.

Poprzedni artykuł, który ukazał się na niniejszym blogu, zwrócił uwagę na istnienie szeregu praw oraz obowiązków, które ustawodawca przewidział dla występujących w obrocie gospodarczym podmiotów, a także opisał możliwość zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Celem niniejszego wpisu będzie zatem przybliżenie czytelnikowi wspomnianej wcześniej definicji, której właściwe rozumienie pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w obrębie instytucji oraz przepisów prawa Konsumenckiego. Już na wstępie wspomnieć należy, że problematyka ochrony …
gravatar
 · 
11 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice