Written by: Marek Szwajca

Przepadek pojazdu w Kodeksie karnym od dnia 14 marca 2024 r.

Już w 14 marca 2024 r. w życie wejdą zmiany modyfikujące kodeks karny. Przepadek pojazdu mechanicznego ustawodawca przewidział również dla sprawców przestępstwa
gravatar
 · 
13 marca 2024
 · 
4 min read

Orzeczenie TK. Bieg terminu przedawnienia w prawie karnym i prawie karnym skarbowym.

Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii zawieszenia biegu przedawnienia w k.k. i w k.k.s. wskazując w rozstrzygnięciu,
gravatar
 · 
19 grudnia 2023
 · 
3 min read

Kara ograniczenia wolności. Formy wykonywania, możliwość zmiany.

Kara ograniczenia wolności, jej formy i sposób wykonywania w ujęciu kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.
gravatar
 · 
6 grudnia 2023
 · 
7 min read

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite.

Ubezwłasnowolnienie. Efektem skutecznego postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego będzie...
gravatar
 · 
7 września 2023
 · 
7 min read

Przestępstwo niealimentacji – art. 209 kk

Poruszając się w tematyce niealimentacji należy pamiętać, że odnosi się ona do wyjątkowo istotnej instytucji prawnej, obecnej w szczególności...
gravatar
 · 
15 czerwca 2023
 · 
4 min read

Rozwód. Orzeczenie o winie. Przyczyny, podstawy.

Sąd zobligowany jest do zawarcia w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia, że małżonek lub małżonkowie nie ponoszą winy, winę ponosi jeden lub oboje z nich albo...
gravatar
 · 
9 maja 2023
 · 
6 min read

Kim jest Konsument? Definicja. Ochrona. Uprawnienia.

"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową"...
gravatar
 · 
11 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2024

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice