ETPC. Orzeczenie w sprawie aborcji w Polsce.

gravatar
 · 
15 grudnia 2023
 · 
2 min read

W miniony czwartek, 14 grudnia 2023 roku, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał orzeczenie (nr 40119/21), którym stwierdził naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Polskę.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 22 października 2020 roku pod sygn. akt K 1/20 orzekł, że: "Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Tym samym TK stwierdził, że dopuszczalność przerwania ciąży oparta na przesłance wyrażonej w art. 4a ust. 1 pkt 2 (badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z Konstytucją RP.

Z taką interpretacją nie zgodził się Europejski Trybunał Praw Człowieka, czemu dał wyraz w orzeczeniu z 14 grudnia 2023 roku. Według ETPC został naruszony art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który ustanawia zasadę Prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Regulacja wskazuje, że:

  1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
  2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.

ETPC zwróciło także uwagę, że ww. orzeczenie TK zostało wydane z udziałem wadliwie wybranych sędziów.


Tutaj znajdziesz pozostałe artykułu 👉🏼 Strefa Wiedzy


Źródła:
~ Wyrok ETPC z 14.12.2023 r.

~ Wyrok TK z 22.10.2022 r.
~ Wyrok TK z 22.10.2022 r.
~ Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. 1993 Nr 17 poz. 78)

Tagged: Aborcja | Kobiety | Wolny wybór

Kategorie.

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2024

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice