svg-image

Pozostałe Dziedziny Prawa

svg-image

Przykładowy zakres:

§ Prawo zamówień publicznych
§ Prawo medyczne
§ Prawo autorskie
§ Kredyt konsumencki
§ Upadłość konsumencka
§ Upadłość gospodarcza
§ Prawo budowlane
§ Prawo przewozowe CMR
§ Prawo administracyjne
§ Postępowanie administracyjne
§ Ochrona danych osobowych RODO
§ Prawo międzynarodowe
§ Prawo lotnicze (konwencja chicagowska)

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©