svg-image

Prawo Karne & Prawo Karne Skarbowe

svg-image

Usługi świadczone przez Kancelarie w zakresie prawa karnego oraz prawa karnego skarbowego opierają się na udzieleniu czynnej pomocy prawnej na etapie postępowania przedsądowego (postępowanie przygotowawcze), sądowego (postępowanie procesowe i nieprocesowe), a także oferuję pomoc po wydaniu orzeczeń w zakresie m.in. warunków wykonania kary.

Przykładowy zakres:

§ Przestępstwa skarbowe
§ Wykroczenia skarbowe
§ Karuzela vatowska
§ Środki zapobiegawcze -(tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, etc.)
§ Przestępstwa
§ Wykroczenia
§ Odpowiedzialność za błędy medyczne

§ Obsługa karna menadżerska
§ Przestępczość internetowa
§ Środki zabezpieczające
§ Środki karne

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2024

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice