Nowe opłaty za doręczenie i uzasadnienie rozstrzygnięcia.

gravatar
 · 
5 stycznia 2024
 · 
3 min read

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe stawki w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w tym zakresie zostały przewidziane Ustawą o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego, ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860).

Zmianie uległo m. in. brzmienie art. 25b Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który przed nowelizacją przewidywał jedną stałą stawkę dla wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia wraz z uzasadnieniem. Aktualna konstrukcja ww. art. 25b nie tylko zmienia zakres rozstrzygnięć, względem których możliwe jest złożenie wniosku, ale także wprowadza nowy ust. 2 przewidując niższą opłatę stałą w kwocie 30 złotych dla rozstrzygnięć w nim wskazanych.

Porównanie 👀

Obecnie wraz ze składanym wnioskiem o doręczenie wyroku albo postanowienia co do istoty sprawy z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Natomiast wniosek o o doręczenie postanowienia, innego niż wskazane w ust. 1, lub zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia polega opłacie 30 zł.


Tutaj znajdziesz pozostałe artykułu 👉🏼 Strefa Wiedzy.


Stan prawny na dzień 5 stycznia 2024 r.


Źródła:
~ Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
~ Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Kategorie.

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2024

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice