Kategorie.

Zniesienie współwłasności następuje w oparciu o art. 210 § 1 zd. 1 KC, który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Nie jest to roszczenie, lecz prawo do żądania wydania konstytutywnego orzeczenia przez Sąd. Żądanie zniesienia współwłasności nie może być powstrzymane przez innych współwłaścicieli, chyba …
gravatar
 · 
30 maja 2023
 · 
12 min read
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest standardowym trybem obradowania, które ma na celu podejmowanie właściwych uchwał. Rozróżniamy dwa typy zgromadzeń: zwyczajne i nadzwyczajne. Różnice pomiędzy nimi nie opierają się jedynie na tym, co staje się przedmiotem zgromadzenia, ale także na odmiennych trybach oraz zasadach ich …
gravatar
 · 
16 maja 2023
 · 
9 min read
Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obligują Sąd do zawarcia w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia, że małżonek lub małżonkowie nie ponoszą winy w rozkładzie pożycia, winę ponosi jeden lub oboje małżonków albo stwierdzenia, iż rozwiązanie małżeństwa następuje bez orzekania o winie. Formułując treść wyroku Sąd może zatem …
gravatar
 · 
9 maja 2023
 · 
6 min read
Często w obrocie konsumenckim lub profesjonalnym można spotkać się w treści umowy z jednym bądź drugim terminem, zalicza lub zadatek. Pierwsze co da się skojarzyć z powyższymi, to obciążanie finansowe strony, która jest zobligowana do ich wpłacenia. Tak też jest co do zasady, ale zarówno jedna jak …
gravatar
 · 
18 kwietnia 2023
 · 
5 min read
Poprzedni artykuł, który ukazał się na niniejszym blogu, zwrócił uwagę na istnienie szeregu praw oraz obowiązków, które ustawodawca przewidział dla występujących w obrocie gospodarczym podmiotów, a także opisał możliwość zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Celem niniejszego wpisu będzie zatem przybliżenie czytelnikowi …
gravatar
 · 
11 kwietnia 2023
 · 
5 min read
Zmiany osobowe w organach spółek kapitałowych są czymś naturalnym. Niekiedy wynikają z dynamicznego rozwoju spółki, potrzeby uporządkowania jej wewnętrznej struktury, a czasami motywowane są zmianą profilu działalności. Kodeks spółek handlowych istotnie reguluje tę kwestię, wskazując, jakie działania powinny zostać podjęte przez Prezesa …
gravatar
 · 
4 kwietnia 2023
 · 
4 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice