Kategorie.

Zniesienie współwłasności następujące w oparciu o art. 210 § 1 zd. 1 KC nie jest roszczeniem lecz prawem żądania wydania konstytutywnego orzeczenia przez Sąd...
gravatar
 · 
30 maja 2023
 · 
12 min read
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest standardowym trybem obradowania, które ma na celu podejmowanie właściwych uchwał. Wyróżniamy...
gravatar
 · 
16 maja 2023
 · 
9 min read
Sąd zobligowany jest do zawarcia w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia, że małżonek lub małżonkowie nie ponoszą winy, winę ponosi jeden lub oboje z nich albo...
gravatar
 · 
9 maja 2023
 · 
6 min read
W obrocie konsumenckim oraz profesjonalnym powszechnie funkcjonują zalicza i zadatek. Różnica między nimi jest znacząca, w szczególności...
gravatar
 · 
18 kwietnia 2023
 · 
5 min read
"Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową"...
gravatar
 · 
11 kwietnia 2023
 · 
5 min read
Zmiany osobowe w organach spółek kapitałowych niekiedy wynikają z dynamicznego rozwoju spółki, potrzeby uporządkowania jej wewnętrznej struktury, a czasami...
gravatar
 · 
4 kwietnia 2023
 · 
4 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice