Latest in: Kancelaria adwokacka Katowice

Zwołanie zgromadzenia wspólników w sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest standardowym trybem obradowania, które ma na celu podejmowanie właściwych uchwał. Rozróżniamy dwa typy zgromadzeń: zwyczajne i nadzwyczajne. Różnice pomiędzy nimi nie opierają się jedynie na tym, co staje się przedmiotem zgromadzenia, ale także na odmiennych trybach oraz zasadach ich zwoływania. Pod pojęciem uchwały kryje się nic innego jak forma wyrażenia przez wspólników określonej woli względem przedmiotu lub podmiotu, który mieści się w granicach …
gravatar
 · 
16 maja 2023
 · 
9 min read

Rozwód. Orzeczenie o winie.

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego obligują Sąd do zawarcia w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia, że małżonek lub małżonkowie nie ponoszą winy w rozkładzie pożycia, winę ponosi jeden lub oboje małżonków albo stwierdzenia, iż rozwiązanie małżeństwa następuje bez orzekania o winie. Formułując treść wyroku Sąd może zatem wskazać, że rozwiązuje małżeństwo z winy strony powodowej, z winy strony pozwanej, czy też z winy obu stron, jak również ustalić, że strona lub strony winy …
gravatar
 · 
9 maja 2023
 · 
6 min read

Zadatek a zaliczka. Różnice.

Często w obrocie konsumenckim lub profesjonalnym można spotkać się w treści umowy z jednym bądź drugim terminem, zalicza lub zadatek. Pierwsze co da się skojarzyć z powyższymi, to obciążanie finansowe strony, która jest zobligowana do ich wpłacenia. Tak też jest co do zasady, ale zarówno jedna jak i druga forma wpływają odmiennie na prawa i obowiązki stron. Zadatek. Zadatek cechuje się tym, że "(...)dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy …
gravatar
 · 
18 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Kim jest Konsument. Definicja.

Poprzedni artykuł, który ukazał się na niniejszym blogu, zwrócił uwagę na istnienie szeregu praw oraz obowiązków, które ustawodawca przewidział dla występujących w obrocie gospodarczym podmiotów, a także opisał możliwość zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Celem niniejszego wpisu będzie zatem przybliżenie czytelnikowi wspomnianej wcześniej definicji, której właściwe rozumienie pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w obrębie instytucji oraz przepisów prawa Konsumenckiego. Już na wstępie wspomnieć należy, że problematyka ochrony …
gravatar
 · 
11 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Odwołanie Prezesa Zarządu w sp. z o.o.

Zmiany osobowe w organach spółek kapitałowych są czymś naturalnym. Niekiedy wynikają z dynamicznego rozwoju spółki, potrzeby uporządkowania jej wewnętrznej struktury, a czasami motywowane są zmianą profilu działalności. Kodeks spółek handlowych istotnie reguluje tę kwestię, wskazując, jakie działania powinny zostać podjęte przez Prezesa Zarządu, który nie jest już dłużej zainteresowany, bądź z różnych przyczyn nie może dalej pełnić uchwalonej ówcześnie funkcji. W tym artykule zostanie przedstawiony schemat postępowania …
gravatar
 · 
4 kwietnia 2023
 · 
4 min read

Zwrot towaru. Odstąpienie od umowy.

W dobie nieustannego rozwoju, pośpiechu oraz tendencji do sprowadzania coraz to większej ilości spraw życia codziennego do postaci mobilności, która, chociażby skutecznie wypiera tradycyjne, stacjonarne formy dokonywania zakupów, znajduje swoje uregulowanie w kilku aktach prawnych, tworząc prawa i nakładając obowiązki, zarówno skierowane do podmiotów profesjonalnych jak i do Konsumentów, którym ustawodawca nadał szczególną ochronę prawną. Konsument, jako podmiot czynnie występujący w obrocie gospodarczym, został zidentyfikowany przez ustawodawcę jako …
gravatar
 · 
28 marca 2023
 · 
6 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice