Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć | Zakres usług
15632
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15632,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Zakres usług

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi z zakresu m.in.:

Prawa gospodarczego i handlowego

 • Obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Due diligence
 • Doradztwo prawne w zakresie wyboru prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej
 • Rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, związków zawodowych
 • Przekształcenia podmiotów gospodarczych
Prawa cywilnego

 • Dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych
 • Zabezpieczenia wierzytelności
 • Reprezentacja przy likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Dochodzenie roszczeń z rękojmi i gwarancji
 • Prawo spadkowe
 • Ochrona praw konsumenta
Prawa rodzinnego

 • Regulacja kontaktów między rodzicami, a dziećmi
 • Roszczenia alimentacyjne
 • Rozwody
 • Separacja
 • Podział majątku wspólnego małżonków
Prawa karnego

 • Udział w czynnościach śledztwa i dochodzenia w charakterze obrońcy podejrzanego albo pełnomocnika pokrzywdzonego
 • Sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe
 • Sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe
 • Uczestnictwo w postępowaniu sądowym w charakterze obrońcy albo pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Reprezentacja przed Sądem Pracy w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • Doradztwo w sprawach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 •  Tworzenie projektów umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania
 • Czas pracy kierowców
 • Związki zawodowe
Pozostałe dziedziny działalności

 • Prawo IT
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo zamówień publicznych
 •  Kredyt konsumencki
 • Prawo lotnicze
 • Prawo budowlane
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
 • Prawo medyczne

Zapraszamy do współpracy