Zmiana miejsca głosowania. Co trzeba zrobić?

gravatar
 · 
28 września 2023
 · 
4 min read

Zmiana miejsca głosowania. Jeżeli chcesz zagłosować w innym obwodzie głosowania niż w tym, w którym masz zameldowanie na pobyt stały lub mieszkasz na stałe, konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Pierwsza z rzeczy, to określenie czy wniosek o zmianę miejsca głosowania będzie złożony w formie elektronicznej czy w formie pisemnej (papierowej). To do Ciebie należy wybór, która forma będzie dla Ciebie najwygodniejsza.

Przez internet.

Żeby złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w formie elektronicznej musisz posiadać Profil Zaufany, do którego możesz zalogować przez serwis ePUAP.

Po zalogowaniu się do Profilu Zaufanego zobaczysz:

  • Jakich wyborów dotyczy wniosek,
  • Twoje dane,
  • Aktualne miejsce głosowania – tam podejrzysz m.in. numer obwodu głosowania, siedzibę obwodowej komisji wyborczej czy adres lokalu wyborczego,
  • Adres pobytu w dniu wyborów – to pole należy uzupełnić o miejscowość, w której będziesz głosować. Po wpisaniu miejscowości należy uzupełnić pozostałe pola, o takie dane jak: ulica, numer domu, numer lokalu i kod pocztowy.

Następnie wniosek musi zostać podpisany. Do Ciebie należy wybór, z jakiego sposobu skorzystasz, a jest ich kilka. Możesz użyć podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeśli treść wniosku jest poprawna i dokument został prawidłowo podpisany, złożony wniosek trafi do właściwego Urzędu Miasta.

Sprawdź swoją skrzynkę ePUAP, bo tam powinno na Ciebie czekać potwierdzenie złożenia wniosku oraz potwierdzenie zmiany miejsca głosowania z informacją o nowym obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

W Urzędzie Miasta.

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania w Urzędzie Miasta, musisz zabrać z sobą dowód osobisty, e-dowód lub paszport. Dokumenty będą pomocne, gdyż posłużą do weryfikacji Twojej tożsamości, a papierowy wniosek należy uzupełnić m.in. o dane, takie jak:

  • Imię (imiona),
  • Nazwisko,
  • Numer PESEL,
  • Obywatelstwo.

Wzór wniosku znajdziesz w Urzędzie Miasta, który oprócz o wyżej wzmiankowane dane, należy uzupełnić o adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Na dane adresowe składają się: gmina (miasto, dzielnica), miejscowość, ulica, numer domu i lokalu.

Dla przykładu, jeśli będziesz przebywać w dniu wyborów w Warszawie na Woli, to wskazanie adresu powinno wyglądać następująco:

Gmina (miasto, dzielnica): Warszawa - Wola,
Miejscowość: Warszawa (Wola, powiat Warszawa, woj. Mazowieckie)

* Precyzyjne wskazanie danych adresowych pozwoli uniknąć ewentualnych problemów.

Gdzie złożyć wniosek?

Zgodnie z art. 28 § 4 ust. 1 ustawy Kodeks wyborczy – wniosek o zmianę miejsca głosowania należy złożyć w wersji "papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów".

Wzór wniosku.

Wzór wniosku o zmianę miejsce głosowania został ujęty jako załącznik nr 4 w Rozporządzeniu Ministra w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

* Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001495/O/D20231495.pdf

Ile zapłacisz i kiedy możesz złożyć?

Warto wiedzieć.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Podsumowanie.

Zapraszamy do lektury pozostałych postów w naszej Strefie Wiedzy, w której znajdziesz przydatne i ciekawe materiały.


Stan prawny na dzień 28 września 2023 r.


Źródła:
~ Kodeks wyborczy,
~ Rozporządzenie Ministra w sprawie spisu wyborców
,
~ Rozporządzenie Ministra w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Kategorie.

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2024

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice