Latest in: spółka z o.o.

Zwołanie zgromadzenia wspólników w sp. z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest standardowym trybem obradowania, które ma na celu podejmowanie właściwych uchwał. Rozróżniamy dwa typy zgromadzeń: zwyczajne i nadzwyczajne. Różnice pomiędzy nimi nie opierają się jedynie na tym, co staje się przedmiotem zgromadzenia, ale także na odmiennych trybach oraz zasadach ich zwoływania. Pod pojęciem uchwały kryje się nic innego jak forma wyrażenia przez wspólników określonej woli względem przedmiotu lub podmiotu, który mieści się w granicach …
gravatar
 · 
16 maja 2023
 · 
9 min read

Odwołanie Prezesa Zarządu w sp. z o.o.

Zmiany osobowe w organach spółek kapitałowych są czymś naturalnym. Niekiedy wynikają z dynamicznego rozwoju spółki, potrzeby uporządkowania jej wewnętrznej struktury, a czasami motywowane są zmianą profilu działalności. Kodeks spółek handlowych istotnie reguluje tę kwestię, wskazując, jakie działania powinny zostać podjęte przez Prezesa Zarządu, który nie jest już dłużej zainteresowany, bądź z różnych przyczyn nie może dalej pełnić uchwalonej ówcześnie funkcji. W tym artykule zostanie przedstawiony schemat postępowania …
gravatar
 · 
4 kwietnia 2023
 · 
4 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice