Latest in: Prawo Cywilne

Zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności następuje w oparciu o art. 210 § 1 zd. 1 KC, który stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Nie jest to roszczenie, lecz prawo do żądania wydania konstytutywnego orzeczenia przez Sąd. Żądanie zniesienia współwłasności nie może być powstrzymane przez innych współwłaścicieli, chyba że doszło do zawarcia umowy wyłączającej to uprawnienie na określony czas. Sąd znosi zatem współwłasność, choćby żądał tego tylko jeden współwłaściciel a inni się temu sprzeciwiali, …
gravatar
 · 
30 maja 2023
 · 
12 min read

Zadatek a zaliczka. Różnice.

Często w obrocie konsumenckim lub profesjonalnym można spotkać się w treści umowy z jednym bądź drugim terminem, zalicza lub zadatek. Pierwsze co da się skojarzyć z powyższymi, to obciążanie finansowe strony, która jest zobligowana do ich wpłacenia. Tak też jest co do zasady, ale zarówno jedna jak i druga forma wpływają odmiennie na prawa i obowiązki stron. Zadatek. Zadatek cechuje się tym, że "(...)dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy …
gravatar
 · 
18 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Kim jest Konsument. Definicja.

Poprzedni artykuł, który ukazał się na niniejszym blogu, zwrócił uwagę na istnienie szeregu praw oraz obowiązków, które ustawodawca przewidział dla występujących w obrocie gospodarczym podmiotów, a także opisał możliwość zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Celem niniejszego wpisu będzie zatem przybliżenie czytelnikowi wspomnianej wcześniej definicji, której właściwe rozumienie pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w obrębie instytucji oraz przepisów prawa Konsumenckiego. Już na wstępie wspomnieć należy, że problematyka ochrony …
gravatar
 · 
11 kwietnia 2023
 · 
5 min read

Zwrot towaru. Odstąpienie od umowy.

W dobie nieustannego rozwoju, pośpiechu oraz tendencji do sprowadzania coraz to większej ilości spraw życia codziennego do postaci mobilności, która, chociażby skutecznie wypiera tradycyjne, stacjonarne formy dokonywania zakupów, znajduje swoje uregulowanie w kilku aktach prawnych, tworząc prawa i nakładając obowiązki, zarówno skierowane do podmiotów profesjonalnych jak i do Konsumentów, którym ustawodawca nadał szczególną ochronę prawną. Konsument, jako podmiot czynnie występujący w obrocie gospodarczym, został zidentyfikowany przez ustawodawcę jako …
gravatar
 · 
28 marca 2023
 · 
6 min read

Kancelaria Adwokacka Franik-Kopeć©
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023

Projekt i wykonanie Maciej Kopeć©

Adwokat Katowice | 
Kancelaria Adwokacka Katowice